top of page

Ceramic Film

ฟิล์มเซรามิกพรีเมียมไม่มีปรอท สะท้อนแสงต่ำ ไม่รบกวนพื้นที่ใกล้เคียง รองรับสัญญาณดิจิตอลได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพกันร้อนสูง ทนทาน

เลือกสีฟิล์ม
เลือกความเข้ม
PRIME 50

PRIME 50

ชาโคล

ความเข้ม %

40

แสงส่องผ่าน %

แสงสะท้อน %

ค่าสัมประสิทธิ์

กันร้อน %

กัน IR %

29

8

0.38

62

85

SUPER 40

SUPER 40

แชมเปญ

ความเข้ม %

40

แสงส่องผ่าน %

แสงสะท้อน %

ค่าสัมประสิทธิ์

กันร้อน %

กัน IR %

34

6

0.39

64

99

T70P

T70P

ชา

ความเข้ม %

60

แสงส่องผ่าน %

แสงสะท้อน %

ค่าสัมประสิทธิ์

กันร้อน %

กัน IR %

15

8

0.34

66

90

ZN40

ZN40

เขียวดำ

ความเข้ม %

40

แสงส่องผ่าน %

แสงสะท้อน %

ค่าสัมประสิทธิ์

กันร้อน %

กัน IR %

27

5

0.44

56

85

PRIME 70

PRIME 70

ชาโคล

ความเข้ม %

60

แสงส่องผ่าน %

แสงสะท้อน %

ค่าสัมประสิทธิ์

กันร้อน %

กัน IR %

11

7

0.34

66

85

SUPER 60

SUPER 60

แชมเปญ

ความเข้ม %

60

แสงส่องผ่าน %

แสงสะท้อน %

ค่าสัมประสิทธิ์

กันร้อน %

กัน IR %

17

6

0.31

69

99

T90P

T90P

ชา

ความเข้ม %

80

แสงส่องผ่าน %

แสงสะท้อน %

ค่าสัมประสิทธิ์

กันร้อน %

กัน IR %

6

6

0.32

68

90

ZN60

ZN60

เขียวดำ

ความเข้ม %

60

แสงส่องผ่าน %

แสงสะท้อน %

ค่าสัมประสิทธิ์

กันร้อน %

กัน IR %

18

7

0.36

64

85

SEVEN 50

SEVEN 50

สีฟ้าคราม

ความเข้ม %

40

แสงส่องผ่าน %

แสงสะท้อน %

ค่าสัมประสิทธิ์

กันร้อน %

กัน IR %

30

6

0.38

60

95

SUPER 80

SUPER 80

แชมเปญ

ความเข้ม %

80

แสงส่องผ่าน %

แสงสะท้อน %

ค่าสัมประสิทธิ์

กันร้อน %

กัน IR %

8

7

0.29

71

99

TUX80

TUX80

ชาดำ

ความเข้ม %

80

แสงส่องผ่าน %

แสงสะท้อน %

ค่าสัมประสิทธิ์

กันร้อน %

กัน IR %

4

6

0.34

66

76

ZN80

ZN80

เขียวดำ

ความเข้ม %

80

แสงส่องผ่าน %

แสงสะท้อน %

ค่าสัมประสิทธิ์

กันร้อน %

กัน IR %

4

6

0.34

66

76

bottom of page