ติดต่อสอบถาม
  • Facebook Messenger
  • @cardinalfilm
  • phone-512
  • Facebook

ฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99% โดย Copper Ions*

นวัตกรรมฟิล์ม Nano Copper ใช้อณูทองแดงบริสุทธิ์ระดับนาโนในการยับยั้งเชื้อได้อย่่างรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง*

*อ้างอิงผลการทดสอบจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ THTI

รุ่นสินค้า

การใช้งาน

ผลทดสอบ

รับรองผลการทดสอบฆ่าเชื้่อโดยสถาบัน THTI

ข้อควรระวัง

ติดต่อสอบถาม
  • Facebook Messenger
  • @cardinalfilm
  • phone-512
  • Facebook

Cardinal (Thailand) Copyright © 2016 - 2020

All rights reserved

Visitors
020803938
@cardinalfilm

สนใจสอบถามกดติดต่อได้ที่ปุ่มด้านล่าง