top of page

Core Technology

ฟิล์มคาร์ดินอลใช้เทคโนโลยีเดียวกับฟิล์มคุณภาพสูงที่ติดตั้งตามหอบังคับการบินมีจุดเด่นเรื่องทัศนวิสัย ความทนทานและประสิทธิภาพกันความร้อน

Forefront technology

Premium

Service

Why CARDINAL?

Premium Quality

ฟิล์มติดรถยนต์คาร์ดินอลเป็นฟิล์มเกรดพรีเมี่ยมซึ่งใช้วัสดุในการผลิตที่ดีที่สุดเทียบเท่ามาตรฐานอากาศยานที่ใช้ตามหอบังคับการบิน

CARDINAL เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมด้านฟิล์มติดรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

รับประกันผลงานด้วยศูนย์ติดตั้งฟิล์มติดรถยนต์ควบคุมโดยตรง CARDINAL LAB กว่า 30 สาขาทั่วประเทศและทีมงานติดตั้งกว่า 100 คน

bottom of page