ติดต่อสอบถาม
  • Facebook Messenger
  • @cardinalfilm
  • phone-512
  • Facebook

CLEAR 60

ฟิล์มเซรามิกใสกันร้อน

สีเขียว 

Visible Light Transmission แสงส่องผ่าน 

Visible Light Reflection แสงสะท้อน

UV Rejection กัน UV

Total Solar Energy Rejection กันร้อน

IR Rejection กันร้อน IR

 

58%

9%

99%

53%

93% 

CLEAR 70

ฟิล์มเซรามิกใสกันร้อน

สีเขียว 

Visible Light Transmission แสงส่องผ่าน 

Visible Light Reflection แสงสะท้อน

UV Rejection กัน UV

Total Solar Energy Rejection กันร้อน

IR Rejection กันร้อน IR

 

68%

9%

99%

50%

93% 

Cardinal (Thailand) Copyright © 2016 - 2020

All rights reserved

Visitors
020803938
@cardinalfilm

สนใจสอบถามกดติดต่อได้ที่ปุ่มด้านล่าง