top of page
IMG_7240.HEIC
ติดต่อสอบถาม
  • Facebook Messenger
  • @cardinalfilm
  • phone-512
  • Facebook

 ฟิล์มคาร์ดินอลไทยช่วยไทย #คุณรอดเรารอด - ฟิล์มรถยนต์

ฟิล์มคาร์ดินอลสร้างอาชีพโดยเปิดโปรแกรมช่างฟิล์มฝึกหัดโดยจะจับคู่กับช่างมีประสบการณ์เพื่อให้คุณสามารถติดฟิล์มรถยนต์ได้ภายใน 4-12 เดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ!

ระหว่างช่วงเวลาฝึกผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าจ้างวันละ 330 บาทต่อวันจนกว่าจะฝึกจบโดยจะมีทั้งหมด 5 หลักสูตร
1. การทำความสะอาดกระจกและการลอกฟิล์ม
2.การตัดฟิล์มและการม้วนฟิล์ม
3.การติดตั้งบานข้าง
4.การติดตั้งบานหลัง
5.การติดตั้งบานหน้า

 

โครงการนี้เปิดรับเฉพาะพื้นที่ เชียงใหม่ พิจิตร กรุงเทพฯ-โซนรามอินทรา ขอนแก่น เชียงใหม่ ศรีราชาและนครราชสีมาเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีตั้งใจฝึกฝนและมีความอดทน
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิ
4. พูดไทยได้ อ่านออกเขียนได้

11888069_10153059025676048_7591453671960

 ฟิล์มคาร์ดินอลไทยช่วยไทย #คุณรอดเรารอด - ฟิล์มอาคาร

ฟิล์มคาร์ดินอลสร้างอาชีพโดยเปิดโปรแกรมช่างฟิล์มอาคารฝึกหัดโดยจัดอบรมการติดตั้งฟิล์มอาคารให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านทางเฟสบุ๊ค LIVE ของฟิล์มคาร์ดินอล

 

การอบรมการติดตั้งฟิล์มอาคารจะมีทั้งหมด 5 หลักสูตร
1. การวัดกระจก 

2. การทำความสะอาดกระจกและการลอกฟิล์ม
3. การตัดฟิล์มและการม้วนฟิล์ม
4. การติดตั้งฟิล์ม

5. การต่อฟิล์ม

นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับชุดอุปกรณ์เริ่มต้นติดตั้งประกอบไปด้วย

1. ยางรีดฟิล์ม

2. มีดคัตเตอร์

3. สเปรย์พ่นน้ำ

4. ฟิล์มตัวอย่างสำหรับฝึกฝนหน้ากว้าง 50CM x 500CM

สิทธิพิเศษในการซื้อฟิล์มคาร์ดินอลในราคาลดพิเศษในช่วง 3 เดือนแรกโดยไม่มีขั้นต่ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีตั้งใจฝึกฝนและมีความอดทน
2. อายุไม่เกิน 40 ปี
3. ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิ
4. พูดไทยได้ อ่านออกเขียนได้

แบบฟอร์มสมัครโปรแกรมฟิล์มคาร์ดินอลสร้างอาชีพ
โปรแกรมที่สนใจ

สมัครสำเร็จ!

bottom of page