CERAMIC HEADER SEVEN
CERAMIC HEADER SEVEN

Describe your image

CERAMIC HEADER SEVEN
CERAMIC HEADER SEVEN

Describe your image

1/1

ฟิล์มปรอทเงา 

ฟิล์มรุ่นนี้มีประสิทธิภาพกันความร้อนสูงแต่จะมีความเงาสะท้อนสูง ไม่เหมาะสำหรับคอนโดหรืออาคารที่แสงสะท้อนอาจจะรบกวนเพื่อนบ้านได้

รับประกันคุณภาพ 7 ปี

รหัสฟิล์ม NL35 เข้ม 40% 

SKY BLUE

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

36%

63%

38%

รหัสฟิล์ม RXA35 เข้ม 40% 

EMERALD GREEN

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

41%

54%

14%

รหัสฟิล์ม OSR35 เข้ม 50% 

GREY

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

29%

64%

35%

รหัสฟิล์ม RSI15 เข้ม 60% 

SKY BLUE

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

19%

70%

32%

รหัสฟิล์ม RGN15 เข้ม 60% 

SEA GREEN

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

22%

69%

29%

รหัสฟิล์ม ONR20 เข้ม 60% EMERALD GREEN

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

16%

66%

36%

รหัสฟิล์ม ORP15 เข้ม 80% 

BLACK

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

8%

87%

72%

รหัสฟิล์ม ORP05 เข้ม 80% 

BLACK

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

8%

87%

72%

ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร NL35
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร NL35
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร RXA35
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร RXA35
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร OSR35
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร OSR35
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร RSI15
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร RSI15
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร RGN15
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร RGN15
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร ONR20
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร ONR20
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร ORP15
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร ORP15
ORP05_IN
ORP05_OUT
1/1

ฟิล์มปรอทเงาน้อย

ฟิล์มรุ่นนี้มีประสิทธิภาพกันความร้อนปานกลางแต่จะสะท้อนแสงน้อย สามารถติดได้ทุกที่

รับประกันคุณภาพ 7 ปี

รหัสฟิล์ม RNT35 เข้ม 40% 

BLACK

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

40%

54%

15%

รหัสฟิล์ม X40 เข้ม 40% 

BLACK

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

31%

55%

18%

รหัสฟิล์ม X60 เข้ม 60% 

BLACK

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

16%

58%

10%

รหัสฟิล์ม RDB15 เข้ม 60% 

BLACK

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

20%

58%

7%

รหัสฟิล์ม OCL10 เข้ม 70% 

BLACK

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

13%

61%

18%

รหัสฟิล์ม X80 เข้ม 80% 

BLACK

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

5%

67%

25%

รหัสฟิล์ม MRB00 เข้ม 80% 

BLACK

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

5%

60%

10%

ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร RNT35
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร RNT35
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร X40
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร X40
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร X60
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร X60
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร RDB15
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร RDB15
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร OCL10
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร OCL10
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร X80
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร X80
MRB00_IN
MRB00_OUT
1/1

ฟิล์มนาโนเซรามิก

ฟิล์มรุ่นนี้มีประสิทธิภาพกันความร้อนสูงและยังลดแสงสะท้อน มีความทนทานใช้ได้นาน สามารถติดได้ทุกที่

รับประกันคุณภาพ 15 ปี

รหัสฟิล์ม BN40 เข้ม 40% 

CHARCOAL

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

27%

56%

5%

รหัสฟิล์ม SEVEN 50 เข้ม 50% 

SAPPHIRE

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

25%

64%

7%

รหัสฟิล์ม CHP20 เข้ม 60% 

CHARCOAL

แสงส่องผ่าน

กันร้อน

สะท้อน

 

20%

62%

8%

ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร ฟิล์มเซรามิก BN40
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร ฟิล์มเซรามิก BN40
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร ฟิล์มเซรามิก SEVEN 50
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร ฟิล์มเซรามิก SEVEN 50
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร ฟิล์มเซรามิก CHP20
ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มอาคาร ฟิล์มเซรามิก CHP20
1/1

สนใจติดต่อซื้อฟิล์มออนไลน์ได้ที่